Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Winkelsestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073231
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073231

Beschrijving

Er werden 7 proefsleuven aangelegd, 6 sleuven volgen de noordwest-zuidoost oriëntatie, sleuf 7 werd haaks hierop geplaatst in de zuidwestelijke hoek. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan, alsook om de verstoringsgraad te controleren. In totaal werd ca. 345m² onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 04-03-2021

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G.: Nota Lendelede Winkelsestraat, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Winkelsestraat 119-121 (Lendelede)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.