Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Winkelsestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073231
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073231

Beschrijving

Er werden 7 proefsleuven aangelegd, 6 sleuven volgen de noordwest-zuidoost oriëntatie, sleuf 7 werd haaks hierop geplaatst in de zuidwestelijke hoek. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan, alsook om de verstoringsgraad te controleren. In totaal werd ca. 345m² onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G.: Nota Lendelede Winkelsestraat, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Winkelsestraat 119-121 (Lendelede)
Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Winkelsestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073231 (Geraadpleegd op )