Gebeurtenis

Vooronderzoek Diestsesteenweg 439A

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073238
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073238

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op maandag 12 oktober 2020. De sleuven werden aangelegd door middel van rupskraan met gladde bak van 2 m breed. De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologische niveau. Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. De sleuven en aangetroffen sporen werden gedocumenteerd door middel van overzichtsfoto’s. Centraal binnen het plangebied werd een profielput aangelegd, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige bodemopbouw. 

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Rillaar, Diestsesteenweg: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0458, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Diestsesteenweg 439A [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073238 (Geraadpleegd op )