Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lier Ros Beiaardstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073239
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073239

Beschrijving

Door middel van 5 korte proefsleuven/proefputten gebeurde een evaluatie van het bodemarchief onder en langs de wegenis in de Ros Beiaardstraat.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 10-03-2021

Bronnen

Bron: HERMANS M. & VANDER CRUYSSEN M. 2021: Nota. Lier, Ros Beiaardstraat, BAAC Vlaanderen Rapport 1735, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sionsplein 5 (Lier)
Onder en langs de wegenis in de Ros Beiaardstraat kwamen archeologische resten uit de nieuwe en nieuwste tijd aan het licht. Het betreft twee menselijke kistgraven, een krengbegraving van een paard, kuilen en een greppel. Een zone waar historische bebouwing te verwachten was, bleek sterk verstoord te zijn. Er waren nog resten van een kelder, beerbakken en een goot bewaard, maar deze bleken allemaal eerder jong te zijn.