Gebeurtenis

Werfbegeleiding Keversstraat

controle van werken
ID
1073240
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073240

Beschrijving

De initiatiefnemer plande in de Keversstraat 6 de sloop van een bestaande woning en de bouw van een appartementsgebouw met bovengrondse parkeergelegenheid. De totale oppervlakte van het projectgebied, dat gelegen is binnen de perimeter van het in 1997 beschermde monument ‘Gallo-Romeins tempelcomplex’, bedraagt 891,46 m².

Er werd een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een archeologische werfbegeleiding. De aangelegde funderings- en nutsleuven bleven allen binnen de bouwvoor of het Laat-Romeinse pakket ‘zwarte laag’ waar geen sporen in te herkennen waren. De bestaande kelders, waarvan enkel de bodemplaat verwijderd werd, gaven zicht op vijf Romeinse kuilen en de twee proefputten aangelegd ter hoogte van de toekomstige bezink- en regenput gaven een beter beeld van de stratigrafie van de site.

Er werden verschillende laat- tot vroeg-Romeinse sporen aangetroffen, zowel lagen als enkele kuilen. De exacte functie van de sporen was echter moeilijk te achterhalen gezien de kleinschaligheid van het onderzoek en omdat de sporen niet volledig onderzocht konden worden. Om dezelfde redenen kon de spreiding en samenhang van de sporen niet bepaald worden. Er konden geen sporen herkend worden die een duidelijke relatie hadden met het tempelcomplex.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: REYGEL P.., DE WINTER N. en PAUWELS D. 2021: Eindverslag – Tongeren, Keversstraat, ARON rapport 945, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Keversstraat 6 (Tongeren)
Bij het onderzoek aan de Keversstraat werden zowel Romeinse als post-Romeinse sporen aangetroffen. Sporen ouder dan de Romeinse periode waren niet aanwezig. Prehistorische vondsten werden evenmin aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Keversstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073240 (Geraadpleegd op )