Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ceresstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073250
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073250

Beschrijving

Er werden verspreid over het terrein 4 landschappelijke boringen uitgevoerd met een Edelman boor van 7cm diameter, die allemaal een vochtige tot matig natte lemige zandbodem vertoonden. Bij alle boringen werd een AC-profiel aangetroffen waarbij meteen onder de A-horizont een lichtbeige-oranje 'moederbodem' (C horizont) aan het licht kwam.

Het daarop volgende proefsleuvenonderzoek omvatte 5 parallellen proefsleuven van 2 m breed met een NO-ZW oriëntatie. Tevens zijn 4 kijkvensters uitgegraven. In totaal werd er 653 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,75 % van de totale oppervlakte van het plangebied, dat 5121 m² groot is. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., FELLAHI S. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Landschappelijk Bodemonderzoek en Proefsleuvenonderzoek. Willebroek Ceresstraat: verslag van de resultaten, RApport nr. 0556, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Archeologisch onderzoek Ceresstraat

Ceresstraat (Willebroek)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ceresstraat (Willebroek)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuveonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ceresstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073250 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.