Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Statiestraat 116

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073252
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073252

Beschrijving

In eerste instantie werd getracht om geofysische metingen uit te voeren, maar de terreinomstandigheden lieten geen goede metingen toe. Daarom werd meteen overgegaan tot het proefsleuvenonderzoek. Er werden 4 parallelle NW-ZO georiënteerde sleuven aangevuld door twee korte sleufjes aan de oostelijke zijde aangelegd. Dit vooropgestelde sleuvenplan werd aangevuld met nog een derde sleufje aan de oostelijke zijde. Er werd één ruim kijkvenster aangelegd in het uiterste zuiden in functie van twee afvalbomkraters. Van de onderzoekszone werd 995m² (11,6%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 165m² (1,9%) door middel van kijkvensters.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2021: Nota Passendale Statiestraat 116, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Statiestraat 116 (Zonnebeke)
Naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de sloop van een na-oorlogse boerderij werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Met met uitzondering van twee afvalbomkraters uit de eerste wereldoorlog, werden geen sporen van archeologische waarde aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Statiestraat 116 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073252 (Geraadpleegd op )