Gebeurtenis

Werfbegeleiding Ezelstraat Weylerkazerne zone 2

controle van werken
ID
1073257
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073257

Beschrijving

Tijdens de geplande ontwikkelingen binnen het projectgebied blijft een deel van de bebouwing, namelijk de voormalige kazerne, behouden. Hierbinnen worden de reeds bestaande kelderniveaus met ca. 0,50m verlaagd. Gezien hierbij reeds door de gekende verstoringen binnen het projectgebied gesneden wordt en bij de verdieping ook de middeleeuwse ophogingslagen kunnen aangesneden worden is ook hier het bodemarchief bedreigd. Echter is het door de gecompliceerde logistiek en praktische uitvoering niet haalbaar voorafgaand aan de werken een proefsleuf en/of -put aan te leggen. Er werd hier bijgevolg geopteerd om het archeologisch bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken tijdens een werfbegeleiding ter hoogte van de te verdiepen kelders.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: VANOVERBEKE R. 2021: Eindverslag Opgraving: Brugge Ezelstraat – Weylerkazerne, Zone 2, BAAC Vlaanderen Rapport 1685, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ezelstraat 60-68 (Brugge)
Bij de uitvoering van de werfbegeleiding kwamen geen relevante sporen of structuren aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding Ezelstraat Weylerkazerne zone 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073257 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.