Gebeurtenis

Werfbegeleding Komet Mechelen

dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, post-excavation onderzoek, controle van werken
ID
1073259
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073259

Beschrijving

De onderzochte zone van de zone afgebakend voor werfbegeleiding werd aangelegd aan de noordzijde van het projectgebied. De werkput werd aangelegd na de sanering ter hoogte van de tijdens de sanering vrijgelegde vestgracht. Er werd een buffer van 8 m ten noorden en ten zuidoosten van de werkput behouden in functie van de stabiliteit. De afmetingen van de werkput bedroegen ca. 40 bij 13 m.

Na de sanering werd in de werkput ter hoogte van de gracht een bijkomende strook afgegraven om de gracht opnieuw proper te maken voor verder onderzoek. De werkput had een totale lengte van 40 m, was 3 m breed in het zuiden, 13 m breed in het noorden en werd uitgegraven tot op een diepte van ca. 4,00 m-MV. De oppervlakte van de werkput was ca. 370 m².

In deze werkput werden slechts twee sporen aangetroffen, namelijk de vestgracht en een houten constructie bestaande uit een negental aangepunte palen.

Er werden stalen genomen uit de vulling van de gracht voor pollenanalyse en macrorestenonderzoek. Een van de palen is ingezameld voor dendrochronologisch onderzoek maar leverde te weinig jaarringen op. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief op de Komet-site te Mechelen, fase 1 (Prov. Antwerpen). Eindverslag, ABO archeologische rapporten 1469, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koningin Astridlaan 130 (Mechelen)
De archeologische sporen die tijdens de werfbegeleiding aangetroffen werden waren schaars.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleding Komet Mechelen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073259 (Geraadpleegd op )