Gebeurtenis

Opgraving Sint-Bavoplein

radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073263
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073263

Beschrijving

In maart 2018 en in januari 2019 werd naar aanleiding van geplande wegenis- en rioleringswerken een archeologische opgraving uitgevoerd aan het Sint-Bavoplein in Boechout. De advieszone had een oppervlakte van 6.568 m². Hiervan werd 824 m² archeologisch onderzocht. De advieszone is gelegen in het centrum van Boechout, rondom de Sint-Bavokerk die een vroeg- of volmiddeleeuwse oorsprong kent. De onderzoeksvragen richten zich hoofdzakelijk op de mogelijk middeleeuwse oorsprong van kerk en kerkhof, en de evolutie en inrichting van de begraafplaats.

De opgraving in fase 1 werd uitgevoerd van 7 maart tot en met 28 maart 2018, hierbij werd werkput 1 opgegraven. De opgraving in fase 2 werd uitgevoerd van 9 tot en met 15 januari 2019.

Het vlak in werkput 1 werd gefaseerd aangelegd. De werkput volgde het tracé van het huidige Sint-Bavoplein en had een lengte van ca. 88 m en een breedte van 4 à 4,5 m. 

In fase 2 van het onderzoek werden drie werkputten aangelegd: werkputten 2, 3 en 4. Deze putten werden gegraven ter hoogte van de toekomstige ingrepen: WP2 ter hoogte van een groenzone waarin bomen zullen worden geplant tot ca. 1m diep, WP3 ter hoogte van de rioleringssleuf tot 3,50 m diep en WP4 ter hoogte van een rioleringsput ca. 2 m diep. De zones werden steeds vrij ruim afgebakend. Werkput 2 werd ca. 2 m breed aangelegd, werkput 3 ca. 5 m breed. Werkput 4 besloeg een zone van ca. 6 x 4 m.

De werken in de zone ten zuiden van de Sint-Bavokerk bleven beperkt tot het verwijderen van de bestaande verharding en een deel van de wegkoffer. Er werden geen bijkomende ingrepen uitgevoerd. Bij deze werken was op geregelde tijdstippen een archeoloog aanwezig om de aan- of afwezigheid van archeologische sporen vast te stellen.

De aangetroffen sporen behoorden hoofdzakelijk tot het kerkhof rond de Sint-Bavokerk. Verder werden een aantal greppels, kuilen en paalkuilen opgegraven. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: LINTEN S., SCHEERS A. et al. 2021: Eindverslag Opgraving Boechout, Sint-Bavoplein, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1673, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Bavoplein (Boechout)
Binnen het plangebied werden twee gebruiksfases onderscheiden: een eerste in de volle middeleeuwen en een tweede in de nieuwe en nieuwste tijd. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Sint-Bavoplein [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073263 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.