Gebeurtenis

Boringen - Uitbergen

verkennend archeologisch booronderzoek, paleolandschappelijk booronderzoek
ID
1073265
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073265

Beschrijving

Het onderzoeksgebied is een paleo-duin volledig begroeid met bomen. Door de begroeiing wijken bepaalde boringen gedeeltelijk af van de oorspronkelijk geplande boorlocatie. 

De 57 boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor. Er werd gekozen voor een boorkop van Ø12cm om de kans op het vinden van lithische artefacten te verhogen. De boringen werden uitgezet volgens een grid van 10x12m. 

De sedimentstalen werden genomen tot de volledige diepte van de duin, respectievelijk tot 3m diep. Er werden in totaal 356 sediment stalen gezeefd met een maasgrootte van 1mm. 

De zeefstalen leverden archeologisch materiaal uit verschillende tijdperken. Een concentratie aan lithische artefacten op een diepte tussen 50cm - 100cm zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologisch niveau.

Auteurs :  Wouters, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: PINCE P. 2020: Dating and formation of inland dunes along the river Scheldt and its tributaries: implivations for the detection of Final Palaeolithic sites, campaign 2020 (NW Belgium), Notae Praehistoricae, 40/2020: 91-104.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Kouterstraat (Berlare)
De archeologische boringen in de inlandse (paleo)-duin van Uitbergen maakt deel uit van een interdisciplinair onderzoek in het Scheldebekken. Het onderzoek heeft als doel laat-glaciale (Finaal-Paleolithicum) sites te detecteren en in een chronologisch kader te plaatsen. Er werden in totaal 10 inlandse duinen geselecteerd. Hiervan worden er nog negen door middel van Optical Stimulated Luminescence (OSL) gedateerd (verwachte resultaat winter 20-21). De duin van Uitbergen wordt als eerste archeologische onderzocht. Een vorig onderzoek heeft uitgewezen dat het om een eolische depositie gaat gevormd tijdens de Jonge Dryas.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boringen - Uitbergen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073265 (Geraadpleegd op )