Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Volmolenweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073294
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073294

Beschrijving

Na het uitvoeren van een landschappelijk onderzoek door middel van 14 profielputten werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De 35 proefsleuven lagen aan weerszijden van en dwars op de Logebeek. Bijkomend werden nog 3 kijkvensters getrokken.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., BOUCKAERT K. & AUDENAERT E. 2021: Nota met ingreep in de bodem Sint-Truiden Volmolenweg, Kortenaken.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Volmolenweg (Sint-Truiden)
Het zuidoostelijk deel van het terrein bleek na het landschappelijk onderzoek verstoord. De rest van het terrein werd door middel van proefsleuven onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek kwamen 141 sporen. De meeste sporen situeerden zich ten westen van de Logebeek. De sporen bestonden voornamelijk uit afwateringsgreppels en kuilen. Het aangetroffen vondstmateriaal kon gedateerd worden in de Romeinse periode en een aantal fragmenten aardewerk uit de Volle Middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Volmolenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073294 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.