Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Koning Boudewijnstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073295
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073295

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vijf manuele boringen. Het terrein werd geëvalueerd door middel van drie proefsleuven. Er werd beslist om geen kijkvensters aan te leggen, gezien - op twee grachtsegmenten na - archeologisch relevante sporen ontbraken. De aangelegde proefsleuven waren in totaal goed voor een oppervlakte van 437 m². Zo werd 9,94 van het totale projectgebied van 4.395m² archeologisch onderzocht. 

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: GHYSELBRECHT E. & VAN ESBROECK T. 2021: Koning Boudewijstraat (Menen, West-Vlaanderen). Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem. Deel 1: Verslag van resultaten. Landschappelijk booronderzoek (2020L144). Proefsleuvenonderzoek (2021A435). Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koning Boudewijnstraat (Menen)
Naar aanleiding van de verkaveling van het terrein in 11 loten met een centrale wegenis en bijhorende infrastructuur, werd een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Koning Boudewijnstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073295 (Geraadpleegd op )