Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Condédreef

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073306
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073306

Beschrijving

Het terrein (fase 1) werd geëvalueerd door middel van 17 proefsleuven met een NO-ZW oriëntatie en 1 sleuf met een NW-ZO oriëntatie. Om de aangetroffen sporen beter te begrijpen werden 2 tussensleuven en 2 sleufuitbreidingen aangelegd. In totaal bedraagt dit 842m² sleuven waarvan 81m² tussensleuven. Zodanig werd 5,8% van het projectgebied (fase 1) archeologisch onderzocht. 

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 16-03-2021

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & DEBOUCK Y. 2021: Condédreef (Kortrijk, West-Vlaanderen). Nota Vooronderzoek met ingreep in de bodem. Deel 1: Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven Fase 1). Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Condédreef 16 (Kortrijk)
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw OCMW-gebouw werd een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.