Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kerkhovensesteenweg 472

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073313
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073313

Beschrijving

Er zijn zes landschappelijke boringen geplaatst. Deze zijn uitgezet in een verspringend driehoeksgrid. Hierbij bedraagt de afstand tussen de raaien 30m en de afstand tussen de boringen in een raai 40m. De raaien hebben een noordoost-zuidwest gerichte oriëntatie. Omwille van de aanwezige verharding in het zuidelijk deel van het projectgebied is er daar licht afgeweken van het voorgestelde boorgrid. Er zijn 5 proefsleuven van 2m breed aangelegd. Vier van deze proefsleuven hebben een noord-zuid oriëntatie, de vijfde proefsleuf is een dwarssleuf met een west-oost oriëntatie. Er is ook één kijkvenster geplaatst in het noorden. De totale oppervlakte van de aangelegde proefsleuven bedraagt ca. 461m². Het kijkvenster heeft een oppervlakte van ca. 26m². Dit brengt de totale oppervlakte die is opengelegd om het archeologisch potentieel te onderzoeken op ca. 487m² wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 10%.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: BROECKMANS D. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Kerkhovensesteenweg te Lommel (provincie Limburg). Nota Verslag van resultaten. ABO Archeologische Rapporten 1445.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkhovensesteenweg 472 (Lommel)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden te Lommel (Kerkhoven) werd een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Kerkhovensesteenweg 472 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073313 (Geraadpleegd op )