Gebeurtenis

Opgraving lithische materiaal - Sionsplein

radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID
1073356
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073356

Beschrijving

Tijdens de eerste opgravingscampagne van 29/10/2014 tot 13/02/2015 werd het lithische materiaal aangetroffen. Het opgravingsvlak werd machinaal aangelegd op het niveau van de onverstoorde bodem van de vroegere kerkhofgrond. 

Tijdens het opschonen kwamen heel wat lithische vuursteenfragmenten en enkele concentraties aan het licht. Er werd beslist om dit vlak verder op te graven in een gridsysteem met vakken van 50cm x 50cm en een spit van 5cm. Het sediment werd daarna nat gezeefd met een maaswijdte van 2mm. Omdat er veel ijzerconcreties in het residu aanwezig waren werd het overblijvende residu aansluitend droog gezeefd met een maaswijdte van 2mm. In totaal werden 900 lithische artefacten aangetroffen.

Het artikel geeft een opsomming en gedetailleerde uitleg van de verschillende typologische lithische artefacten. 

 

Auteurs :  Wouters, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: CROMBÉ PH., NOENS G., VERLEYSEN A., TEETAERT D., LEFERE M., BOUDIN M., BOURGEOIS I. 2017: Finaal-paleolithicum, medolithicum en neolithicum te Lier-Sion (prov. Antwerpen,BE). Notae Praehistoricae, 37, 11-23.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving lithische materiaal - Sionsplein [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073356 (Geraadpleegd op )