Gebeurtenis

Vooronderzoek Michel Theysstraat 56

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073362
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073362

Beschrijving

Van 7 tot 11 december 2020 werden 15 proefputten gegraven om de stratigrafische complexiteit van het plangebied te vatten. Met uitzondering van de 2 noordelijk gelegen werkputten waren ze allemaal 4 x 4 meter groot. De noordelijke proefputten waren langer en dienen om te oordelen of er oudere Demerarmen voorkwamen die eventueel voorzien waren van oeverbeschoeiing.

Auteurs :  Condor Archaeological Research bvba
Datum  : 19-03-2021

Bronnen

Bron: DEVILLE T. & S. HOUBRECHTS 2021: Michel Theysstraat te Diest. Nota Proefsleuvenonderzoek. Een uitgesteld traject, Condor Rapporten 650, Hasselt
Type: literatuur
Datum: 13-04-2021