Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Denen 169

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073367
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073367

Beschrijving

Er werden vier boringen uitgevoerd die zo gelijkmatig mogelijk over het areaal van de geplande verstoring verspreid werden. Er werden vijf proefsleuven aangelegd en twee kijkvensters voor een totale oppervlakte van 300 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat 2.729 m², waardoor 11 % onderzocht werd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: SCHYNKEL E. & BOUDRY T. 2021: Nota Lochristi, Denen 169. Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1728.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Denen 169 (Lochristi)
Naar aanleiding van de aanleg van een multifunctioneel gebouw met bijhorende verharding en parking werd een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Denen 169 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073367 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.