Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Staatsbaan 67-69

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073370
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073370

Beschrijving

In het kader van het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal 11 boringen geplaatst, verspreid in een rechthoekig grid met een interval van ca. 30 m tussen de boringen en boorraaien. Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal 36 boringen uitgevoerd in een verspringend gelijkbenig driehoeksgrid met een resolutie van 10 x 12 m in 8 noord-zuid georiënteerde raaien. De afstand tussen twee boringen op één raai is 12 m en de afstand tussen de raaien onderling meet 10 m. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn 6 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd, waarmee meer dan 12,5% van het terrein onderzocht kon worden.

Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: JACOPS J., VAN DE VELDE S., WUYTS F., LALOO P. & SERGANT J. 2021: Rapport Verkennend archeologisch booronderzoek 2021B72 Adegem Staatsbaan 67-69, Ghent Archaeological Team bvba, Bredene.
Type: literatuur
Datum:

Bron: HEYNSSENS N., BILLEMON P. & HOORNE J. 2021: Adegem-Staatsbaan 67-69, februari 2021, DL&H-nota, Adegem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Staatsbaan 67-69 (Maldegem)
Naar aanleiding van de bouw van een winkelpand en parking werd een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Staatsbaan 67-69 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073370 (Geraadpleegd op )