Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Merelbeke Fraterstraat 212

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073375
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073375

Beschrijving

Dit proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een nieuwbouw met ondergrondse parkeerkelder. Het projectgebied bevindt zich op de locatie van een site met walgracht. Op kaarten vanaf de 18de eeuw staat deze walgracht duidelijk aangegeven. 

Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Proefsleuvenonderzoek. Merelbeke Fraterstraat 212, Rapport nr. 0588, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Fraterstraat 212 (Merelbeke)
Binnen het projectgebied werd de 18de-eeuwse walgracht geattesteerd en enkele greppels van laatmiddeleeuwse datering.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Merelbeke Fraterstraat 212 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073375 (Geraadpleegd op )