Gebeurtenis

Bureaustudie Potaardeveld

luchtfotografisch onderzoek, bureauonderzoek
ID
1073392
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073392

Beschrijving

RAAP België voerde in januari 2021 een archeologisch studieopdracht uit voor het plangebied Grimbergen, Potaardeveld. Dit gebeurde in functie van het kader het project Groene Noordrand. Een landinrichtingsplan dat op het moment van schrijven nog in ontwikkeling is.

Het doel van deze studie was een archeologische evaluatie van het monument op basis van de reeds beschikbare bronnen, en te bekijken in welke mate de site (zacht) ontsloten kan worden (herwaardering en opnieuw zichtbaar maken in het landschap). Als hiervoor nog onvoldoende informatie voorhanden was, konden aanbevelingen geformuleerd worden voor bijkomende onderzoeken.

Auteurs :  Van de Vijver, Mieke
Datum  :

Bronnen

Bron: DE MULDER J. en M. VAN DE VIJVER 2021: Bronstijd grafheuvel te Grimbergen Potaarde veld (Archeologische studieopdracht) Bureauonderzoek, Eke
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bureaustudie Potaardeveld [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073392 (Geraadpleegd op )