Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ledegem Papestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073408
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073408

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd op deze locatie een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Hiervoor werden 5 proefsleuven aangelegd.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 24-03-2021

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., e.a., 2021: Nota Ledegem Papestraat 58, Acke & Bracke bv, Moerbeke.
Type: literatuur
Datum: 24-03-2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Papestraat 58 (Ledegem)
Het proefsleuvenonderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.