Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Nazareth Zuiderbiesten

archeologische veldkartering, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073416
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073416

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op deze locatie.
Dit onderzoek bestond uit 7 landschappelijke boringen in combinatie met een beperkte veldkartering en de aanleg van 5 noord-zuid georiƫnteerde proefsleuven.

Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN LIEFFERINGE, N., GEERTS, D., 2021: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Zuiderbiesten in Nazareth, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zuiderbiesten (Nazareth)
In totaal werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 27 bodemsporen aangesneden. Deze bestonden uit kuilen en greppels.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Nazareth Zuiderbiesten [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073416 (Geraadpleegd op )