Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Brakel Ronsesestraat

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073421
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073421

Beschrijving

Naar aanleiding van verbredingswerken aan de Ronsesestraat werd toelating aangevraagd om alvast het verkennend booronderzoek uit te voeren. Op basis van het landschappelijk booronderzoek werden 4 deelgebieden geselecteerd. In totaal werden 143 boringen gezet. Enkel deelgebied 4 leverde 1 chip op. In deelgebied 1 werd handgevormd aardewerk opgeboord. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PRAET M. en BROECKMANS D. 2019: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Ronsesestraat te Brakel (prov. OostVlaanderen), ABO Archeologische Rapporten 981, Gent
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ronsesestraat (Brakel)
Verkennend booronderzoek leverde 15 fragmentjes handgevormd aardewerk op


Ronsesestraat (Brakel)
Verkennend booronderzoek naar aanleiding van herinrichting weg. Deelgebied 4 leverde slechts 1 chip op.


Ronsesestraat (Brakel)
Verkennend booronderzoek n.a.v. herinrichting weg. Deze zone leverde geen relevante vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend booronderzoek Brakel Ronsesestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073421 (Geraadpleegd op )