Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Gentseweg-Vijfseweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073425
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073425

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 12 boringen uitgezet. Er werden bovendien 36 verkennende archeologische boringen (diameter 15cm) in een verpringend driehoeksgrid van 10m bij 12m uitgezet. Voor het waarderend booronderzoek werden nog eens 19 boringen gezet in een verspringend grid van 5 bij 6m. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in totaal 1106 m² van het terrein (ca. 9230 m²) onderzocht door middel van 8 proefsleuven, 3 kijkvensters en een dwarssleuf. Rekening houdend met de verstoorde zone (ca. 260 m²) werd ca. 12,3% van het projectgebied onderzocht.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: LEGRAND P., DEFRANCQ J., VANHOUTTE C., WEYTS L. 2020: Nota Verslag van resultaten. Landschappelijk booronderzoek (2020A441). Verkennend booronderzoek (2020E142). Waarderend booronderzoek (2020A143). Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg (prov. West-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: LEEMANS S. & VANHOUTTE C. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek, Sint-Eloois-Vijve Genstseweg-Vijfseweg (prov. West Vlaanderen), Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vijfseweg (Waregem)
Naar aanleiding van de bouw van een winkelpand en parking werd een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Gentseweg-Vijfseweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.