Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ebergiste de Deynestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073447
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073447

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 30 boringen uitgezet. Er werden bovendien 91 verkennende archeologische boringen uitgezet in het westen en 16 in het oosten van het projectgebied, dit in een driehoeksgrid van 10 m bij 12 m. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal veertien noordoost-zuidwest georiënteerde proefsleuven van ca. 2m breed uitgegraven. De onderlinge afstand bedraagt ca. 13m. Op basis van de aangetroffen sporen werden enkele bijkomende kijkvensters uitgegraven. In totaal werd 1627m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau, wat betekent dat ca. 10% van het terrein archeologisch werd getoetst (inclusief kijkvenster).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: DIERCKX . & VANHOUTTE C. 2020: Nota Verslag van resultaten. Verkennend booronderzoek (2020D225), Gent Ebergiste de Deynestraat (prov. Oost-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: DEFRANCQ J. & MESTDAGH B. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek (2020A433). Gent Ebergiste de Deynestraat (prov. Oost-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Ebergiste de Deynestraat

Ebergiste De Deynestraat (Gent)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ebergiste De Deynestraat (Gent)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ebergiste de Deynestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.