Gebeurtenis

Vooronderzoek Wommelgem Vremdesteenweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073465
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073465

Beschrijving

Op 10 november 2016 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw werd aan de hand van 11 handmatige landschappelijke boringen onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek vond plaats tussen 17 en 18 september 2020. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 16 sleuven en kijkvenster aangelegd.

Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVILLE T. & HOUBRECHTS S. 2020: Nota: Vremdesteenweg te Wommelgem, Condor Rapporten 519, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vremdesteenweg 10 (Wommelgem)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden sporen uit de metaaltijden aangetroffen. Het gaat om een bijgebouw, kuilen en paalkuilen. Centraal in het westelijk gedeelte van het plangebied is een voormalige depressie gelegen die het gevolg is van een herlegging van de beekloop. Zowel in de vulling van de voormalig beekloop als in de jongere dumppakketten is materiaal uit de vroege middeleeuwen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Wommelgem Vremdesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073465 (Geraadpleegd op )