Gebeurtenis

Vooronderzoek Schelle Tuinlei

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073467
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073467

Beschrijving

Op 24 november 2020 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw werd aan de hand van 40 handmatige landschappelijke boringen onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek vond plaats tussen 8 en 12 februari 2021. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 10 parallelle proefsleuven uitgevoerd; uitgebreid met drie kijkvensters en een dwarssleuf. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is ca. 6286 m² onderzocht van een terrein met een oppervlakte van 53820 m². Dit komt neer op een dekkingsgraad van ca. 12%. 

 

 

Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BELDE G. & PELSMAEKERS S. 2021: Archeologienota: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Tuinlei, Speltenlei en Den Hooghe Weg te Schelle (Provincie Antwerpen), ABO Archeologische Rapporten 1502, Aartselaar.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Speltenlei 10 (Schelle)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden een kuil, verstoringen, natuurlijke verkleuringen, ploegsporen en greppels aangetroffen. Drie greppels kwamen overeen met oude perceelgreppels op historische kaarten. Daarnaast werd er één kuil aan het licht gebracht met daarin handgevormde aardewerkvondsten. Op basis van het vonstmateriaal kan de kuil in de vroege of late ijzertijd worden gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Schelle Tuinlei [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.