Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Industriepark-Drongen 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073469
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073469

Beschrijving

Voor de uitbreiding van een bedrijf was een archeologische evaluatie in de vorm van landschappelijke boringen en proefsleuven noodzakelijk. Na 28 boringen en 10 proefsleuven eindigde het archeologisch traject.

Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 01-04-2021

Bronnen

Bron: JANSSENS N. & VAN DEN EYNDE M. 2021: Nota Industriepark 1 Drongen (Oost-Vlaanderen), Adede archeologisch rapport 640, Gent.
Type: literatuur
Datum: 31-12-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Industriepark 2 (Gent)
Het proefsleuvenonderzoek toonde in hoofdzaak 19de-eeuwse sporen aan. Er waren geen aanwijzingen dat er een archeologische relevante site aanwezig was binnen het projectgebied.