Gebeurtenis

Vooronderzoek Herinrichting riool N305

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073497
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073497

Beschrijving

De aanleg van een nieuwe riolering en heraanleg van de wegenis (inclusief werfzones) vormde in 2021 de aanleiding van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.
In totaal werden 955 verkennende boringen geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 12 cm in een verspringend driehoeksgrid van 10m x 12m. Vervolgens werden alle stalen nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van maximaal 2mm. De bodem bleek grotendeels omgeploegd en afgetopt. In het verkennend booronderzoek werd geen enkel artefact aangetroffen dat duidde op een steentijdartefactensite. 

Het proefsleuvenonderzoek bracht binnen een aantal zones wel archeologisch relevante sporen aan het licht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: DE HOOGHE, G., JANSEN, I., e.a., 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief langsheen de Gentstraat te Meulebeke en Oostrozebeke (prov. West-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 1534, Gent
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gentstraat 136_321 (Meulebeke)
Tijdens het archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe riolering en heraanleg van de wegenis vond men sporen van een enclosure en enkele loopgraven uit WOI.


Gentstraat (Meulebeke)
Tijdens het archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe riolering en heraanleg van de wegenis vond men sporen van een loopgraaf uit WOI.


Gentstraat (Meulebeke), Gentstraat (Oostrozebeke)
Tijdens het archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe riolering en heraanleg van de wegenis vond men sporen van loopgraven uit WOI en enkele greppels.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Herinrichting riool N305 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073497 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.