Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Doornplasstraat 104

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073522
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073522

Beschrijving

Voor het proefsleuvenonderzoek werden zes sleuven met verschillende oriëntatie aangelegd. Vier van deze sleuven liggen noordwest-zuidoost georiënteerd en twee ervan noordoost-zuidwest. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden extra sleuven of een kijkvenster aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan, alsook om de verstoringsgraad te controleren. In totaal werd zo ca. 225m² onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. Dit komt neer op 11,2% van het onderzoekbare gebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Drongen Doornplasstraat. Verslag van Resultaten, A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Doornplasstraat 104 (Gent)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden te Drongen werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Doornplasstraat 104 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073522 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.