Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Duwijckstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073524
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073524

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek diende rekening gehouden te worden met de nog bestaande woning en oprit. Er zijn 4 parallelle proefsleuven van 3,8m breed met een tussenafstand van 15m én een kortere dwarssleuf uitgegraven. Verder is in de 2 uiterste sleuven telkens een kijkvenster aangelegd. In totaal is ca. 728 m2 van de te onderzoeken 4405m² opengelegd. Er is met andere woorden meer opengelegd dan 12,5% van het oppervlak. In de proefsleuven zijn telkens één of twee profielputten aangelegd ten behoeve van het aardkundig onderzoek. Deze zijn 1 m breed en zijn gegraven tot ca. 30 cm in de C-horizont. In totaal zijn dus 6 profielen aangelegd en beschreven. Onder een tweevoudige akkerlaag (Ap1 tot 50cm dik en Ap2 tot 30cm dik) bevond zich onmiddellijk de C-horizont die bestaat uit lemig zand. Dichter bij de bestaande bewoning is een ophogingslaag vastgestel. Er zijn geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de nieuwste tijd en buiten recente vondsten is slechts 1 metalen nagel gerecupereerd. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E. & BECKERS C. 2021: Proefsleuvenonderzoek aan de Duwijckstraat te Lier, LAReS-rapport 412, Halle-Zoersel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Duwijckstraat 16-20 (Lier)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van een kantoorgebouw met magazijn en parking, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven. Dit onderzoek bracht geen relevante archeologische sporen of vondsten aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Duwijckstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073524 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.