Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Balen Molenveld

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073545
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073545

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 6 proefsleuven, 4 kijkvensters en 3 proefputten.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota. Proefsleuvenonderzoek. Balen, Molenveld, Rapport 613, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenveld 9 (Balen)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek bleek de natuurlijke bodem zich op relatief grote diepte te bevinden, en afgedekt te zijn met een opeenvolging van plaggendekken, een cultuurlaag en een stuifzandlaag. Op verschillende niveaus waren sporen aanwezig, namelijk greppels, paalsporen en kuilen. Slechts één spoor bevatte dateerbaar materiaal, namelijk een greppel met aardewerk uit de volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Balen Molenveld [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073545 (Geraadpleegd op )