Gebeurtenis

Vaststelling GGA 14

vaststellingen, afbakenen GGA
ID
1073564
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073564

Beschrijving

Het agentschap Onroerend bakent gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) af op een kaart, en stelt deze vast.

Voor de veertiende versie van de GGA stelde het agentschap 514 nieuwe gebieden vast, goed voor een totale oppervlakte van 8,49 km². Het agentschap schrapte ook 11 oude gebieden uit de voorgaande versies van de GGA, goed voor een totale oppervlakte van 0,15 km². Deze gebieden werden geschrapt omdat de bronnen uiteindelijk onvoldoende aantoonden dat het een GGA-gebied betrof (5 gebieden), of omdat ze werden samengevoegd met nieuwe GGA-gebieden (6 gebieden).

De dertiende versie van de GGA telde 6250 gebieden, goed voor een totale oppervlakte van 310,57 km². Hiermee komt het totaal voor de veertiende versie van de GGA op 6753 gebieden (+503 gebieden of +8,05%), goed voor een totale oppervlakte van 318,91 km² (+8,34 km² of +2,69%).

Context en doelstelling

Het agentschap bakent sinds 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure de GGA af. Op die manier kunnen gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op korte termijn op de kaart opgenomen worden. Dit geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor percelen binnen een dergelijk gebied de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.

Methodologie

Het agentschap Onroerend Erfgoed bakent de GGA af op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten, zoals:

  • archeologisch onderzoek;
  • documenten die deel uitmaken van eerdere vergunningsprocedures;
  • waarnemingen van verstoorde gronden op basis van een bepaalde activiteit (ontginning, sanering, ...) en/of cartografische bron.

Voor de veertiende versie van de GGA werden gebieden opgenomen op basis van:

  • rapporten opgeleverd in het kader van de vroegere regelgeving (Archeologiedecreet): 11 gebieden;
  • archeologienota's, nota's en eindverslagen uit 2019 en 2020 die het gevolg zijn van het preventieve archeologieproces zoals bepaald in de huidige regelgeving (Onroerenderfgoeddecreet): 493 gebieden;
  • ad hoc waarnemingen door verschillende instanties van verstoorde gronden op basis van een bepaalde activiteit en/of cartografische bron: 10 gebieden.

Zo werden in totaal 514 nieuwe gebieden toegevoegd aan de GGA-kaart. Hiervan werden 31 gebieden, op basis van verschillende motivaties, aangereikt door de stad Gent en de gemeente Gistel (IOED Polderrand).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Mechelen, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Olen (Antwerpen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Antwerpen (Antwerpen)
Deze vaststelling betreft een gebied dat met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vaststelling GGA 14 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073564 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.