Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Barmbeekstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073586
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073586

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal 9 boringen uitgezet. Voor het verkennend archeologisch onderzoek werd een gelijkbenig
driehoeksgrid (10mx12m) uitgezet, gevormd door 23 nieuwe boorpunten. Voor het proefsleuvenonderzoek werden 4 ononderbroken proefsleuven uitgezet. Deze sleuven, die noordoost/zuidwest waren georiënteerd, lagen op een onderlinge afstand van ongeveer 10-12m. Bijkomend werden 8 kijkvensters gegraven in sleuven 1, 2 en 4. In het noordelijke deel van sleuf 4 werd een NNW-ZZW georiënteerde dwarse sleuf gegraven. Van de in totaal 6080m² grondoppervlakte werd 1079m² door deze sleuven en kijkvensters blootgelegd. Dit komt overeen met ca. 17,74% van het projectgebied.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: DERWEDUWEN N. 2021: Nota Verslag van resultaten. Verkennende archeologische boringen, Waregem Barmbeekstraat (prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VINCENT R. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek, Waregem Barmbeekstraat (prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Barmbeekstraat (Waregem)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een bestaand bedrijf met een nieuw productiemagazijn werd een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Barmbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073586 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.