Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Rijksweg 53

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073593
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073593

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bouw van verschillende nieuwe woningen en aanhorigheden.
Het onderzoek bestond uit een 9 landschappelijke boringen en 3 proefsleuven met dwarssleuven.

Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Bronnen

Bron: Van Den Berghe K. & Janssens N. 2021: Nota Rijksweg 53-57 Machelen (Zulte) (Oost-Vlaanderen), ADEDE Archeologisch Rapport 696, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rijksweg 53-57 (Zulte)
Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Rijksweg 53 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073593 (Geraadpleegd op )