Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Brakel Ronsestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073621
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073621

Beschrijving

Voorafgaand aan de riolering- en wegeniswerken aan de Ronsestraat in Brakel werden landschappelijk booronderzoek, verkennend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het landschappelijk booronderzoek toonde een vrijwel volledig bodemprofiel aan met textuur B-horizont. Tijdens het verkennend booronderzoek werden 143 boringen uitgezet. In deze boringen werden geen indicaties aangetroffen van menselijke aanwezigheid in de steentijd. Daarop volgde dan gefaseerd proefsleuvenonderzoek met 8150m² aan sleuven. Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Uit het proefsleuvenonderzoek kwam ook een Ac-profiel naar voren met uitzondering van een aantal zones met restant van een ijzerrijke b-horizont.

Bron     : DE HOOGHE G., PRAET M., PYPE P. & COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief langsheen de Ronsestraat te Brakel. Nota 20470, Gent.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 28-04-2021

Bronnen

Bron: DE HOOGHE G., PRAET M., PYPE P. & COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief langsheen de Ronsestraat te Brakel. Nota 20470, Gent.
Type: literatuur
Datum: 06-01-2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ronsestraat (Brakel)
Het archeologisch vooronderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op of indicaties van bewoning tijdens de steentijd.