Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Klapperstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073625
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073625

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vijf werkputten (vier proefsleuven en een kijkvenster) aangelegd. Op het terrein was nog een woning en een bijgebouw aanwezig. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. Sommige werkputten moesten ingekort, onderbroken of omgebogen worden door de aanwezigheid van bomen. De vierde sleuf kon niet volledig tussen de bestaande bebouwing gegraven worden. Het verlies aan ruimtelijk inzicht werd gecompenseerd door een kijkvenster langs het zuiden van werkput 3 te leggen. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 41 en 104 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 8,72 en 9,32 m TAW. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 441,87 m². Dit is 9,53 % van de te onderzoeken zone. Door middel van een kijkvenster werd een oppervlakte opengelegd van 79,76 m². Dit is 1,72 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 11,25 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de belemmering van niet gekapte bomen en de nog aanwezige bebouwing als niet onderzoekbare zone. In totaal werden er 62 sporen geregistreerd en in drie verschillende sporen werden vondsten geregistreerd tijdens het onderzoek. Er gebeurde geen staalname. Er werden vijf bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen. 

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 29-04-2021

Bronnen

Bron: CLAESSENS L. 2021: Nota Beveren-Klapperstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1148, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klapperstraat (Beveren)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, is binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Er zijn geen relevante archeologische sporen waargenomen.