Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Everslaarstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073644
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073644

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in 30 werkputten (25 proefsleuven en 5 kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar en hadden een breedte van 2 m. Sleuven 9 t.e.m. 13 moesten ingekort worden door de aanwezigheid van enkele hopen grond die centraal op lot 9 lagen. Om dit te compenseren werden twee sleuven aangelegd ten zuiden van deze hopen grond met een zuidwest-noordoost oriëntering. Alle andere sleuven moesten naar het zuiden toe ingekort worden door de verlegde Lokerenbeek. Tot slot kon werkput 30 op lot 15 niet volledig aangelegd worden door de aanwezigheid van enkele hopen grond, een grote plas water en een reeds verdiept stuk van het terrein dat de moederbodem reeds verstoorde. Om al deze niet onderzoekbare zones te compenseren werden de kijkvensters enigszins groter aangelegd. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 2791,67 m². Dit is 9,24 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 799,95 m². Dit is 2,65 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 11,89 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. Er werden 20 bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen. In totaal werden er 82 sporen geregistreerd. Er kwamen geen vondsten aan het licht en er gebeurde geen staalname.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2021: Nota Lokeren-E17/4 (distributiecentrum). Lot 9 en lot 15, Rapporten All-Archeo bvba 1118, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Everslaarstraat (Lokeren)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een distributiecentrum, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Everslaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073644 (Geraadpleegd op )