Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek De Pintelaan 263

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073649
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073649

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van 8 proefsleuven. In functie van de verdere waardering van de aangetroffen sporen in werkput 2 werd bijkomend nog één kijkvenster aangelegd. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg 8719,50m². Om een goede inschatting van de dekkingsgraad te bekomen werden de zone van de sanering (ca. 1868m²), de zone met te behouden bomen (342m²) en de verstoorde zones in het oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van werkput 6 en 8 (ca. 590m²) in mindering gebracht. De dekkingsgraad bedroeg hierdoor ca. 10,7%.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J. & JANSEN I. 2021: Archeologische evaluatie door middel van proefsleuven ter hoogte van de De Pintelaan nr. 263 te Gent (prov. Oost-Vlaanderen). Nota Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1517.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

De Pintelaan 263 (Gent)
Naar aanleiding van de bouw van verschillende gebouwen voor verschillende doeleinden (appartementen, gezinswoningen, kantoren, fietsbergingen, handelsruimten en ondergrondse parking), werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek De Pintelaan 263 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073649 (Geraadpleegd op )