Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek De Pintelaan 263

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073649
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073649

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van 8 proefsleuven. In functie van de verdere waardering van de aangetroffen sporen in werkput 2 werd bijkomend nog één kijkvenster aangelegd. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg 8719,50m². Om een goede inschatting van de dekkingsgraad te bekomen werden de zone van de sanering (ca. 1868m²), de zone met te behouden bomen (342m²) en de verstoorde zones in het oosten van het onderzoeksgebied ter hoogte van werkput 6 en 8 (ca. 590m²) in mindering gebracht. De dekkingsgraad bedroeg hierdoor ca. 10,7%.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J. & JANSEN I. 2021: Archeologische evaluatie door middel van proefsleuven ter hoogte van de De Pintelaan nr. 263 te Gent (prov. Oost-Vlaanderen). Nota Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1517.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek De Pintelaan 263 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073649 (Geraadpleegd op )