Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Grote Baan 80

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073658
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073658

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. zeven boringen. Op basis van de vraagstelling werden de boorpunten zo ingepland opdat aan de hand van de boringen vlakdekkende uitspraken kunnen gemaakt worden. Voor het proefsleuvenonderzoek werden 3 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 678m2 aan proefsleuven en een kijkvenster van 40m2. Dit kwam neer op 11,6% van het te onderzoeken plangebied.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: BOT B. & VANBRABANT E. 2021: Grote Baan 80 (Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen). Nota Deel 1: Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem, Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Baan 74-76 (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een garage met een werkplaats en drie showrooms werd een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Grote Baan 80 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073658 (Geraadpleegd op )