Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Henweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073663
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073663

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 4 parallelle, noordwest-zuidoost georienteerde sleuven aan de westkant van het projectgebied aangelegd en 6 parallelle west-oost georienteerde sleuven aan de oostkant van het projectgebied. De breedte van de sleuven bedroeg 1m80 met een tussenafstand van ca. 12-15m, aangelegd met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te brengen. Een kijkvenster werd aangebracht tussen proefsleuf 2 en 3 om meer kans te bieden om eventuele sporen te ontdekken. De oppervlakte van het te onderzoeken terrein bedroeg ca. 23.825m². Hiervan werd 2820m² onderzocht, hetzij 11,8% van het onderzoekbare terrein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein 8 profielen aangelegd en geregistreerd. Er werden geen archeologische sporen of vondsten waargenomen en er gebeurde geen staalname. 

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN RENSBERGEN J. 2021: Nota. Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Brecht-Henweg (prov. Antwerpen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Henweg (Brecht)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de ophoging van het plangebied waarbij de teelaarde verwijderd wordt en nieuwe grond wordt aangevoerd, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen archeologische indicatoren vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Henweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073663 (Geraadpleegd op )