Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sterrestraat 45

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073664
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073664

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden tien boringen geplaatst. De maximale boordiepte was afhankelijk van de diepte van het moedermateriaal en varieerde tussen de 90 en 200 cm. Er werd getracht om minstens 30 cm tot in de moederbodem te boren. Er zijn geen artefacten gevonden en er gebeurde geen staalname. Tijdens het vervolgonderzoek werden acht proefsleuven van 1,8m breed aangelegd en één kijkvenster voor een totale oppervlakte van 742m². Verschillende delen binnen het plangebied (8.076m²) bleken niet voor onderzoek toegankelijk te zijn. Het plangebied werd dus zo herleid tot een oppervlakte van 5.532m². Hierdoor werd 13,4% van het herleide plangebied onderzocht. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een drietal referentieprofielen geplaatst ter controle. Deze bevestigen de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek. Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van het onderzoeksterrein. Er gebeurde geen staalname.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: SCHYNKEL E., BOUDRY T. & DESMET C. 2020: Nota Lokeren, Sterrestraat 45. Deel 1: Verslag van resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1648, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sterrestraat 45 (Lokeren)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit landschappelijke boringen en een proefsleuvenonderzoek. Er zijn geen relevante archeologische sporen en vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Sterrestraat 45 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073664 (Geraadpleegd op )