Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Markt

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073683
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073683

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek bestond uit 3 manuele boringen uitgezet met een edelmanboor met een diameter van 7cm in een rechte lijn met 24m tussenafstand. Er gebeurde geen staalname. Bij het uitbreken van de fundering van de verharding en de onderliggende gekalkte ophogingslagen,
bleken deze samen erg dik en enorm hard, waardoor de voorkeur werd gegeven aan het aanleggen van 3 proefputten in plaats van één enkele sleuf. Proefput 3 heeft eerder de afmetingen van een (korte) sleuf. Er werden naast sporen van recente en natuurlijke verstoring ook twee archeologische sporen aan het licht gebracht. Vondsten waren niet aanwezig en er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: DE RIJCK A. 2021: Prospectie met ingreep in de bodem ter hoogte van de Markt te Vorselaar (provincie Antwerpen). Nota. Verslag van resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1537, Aartselaar
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt (Vorselaar)
Naar aanleiding van geplande riolerings- en wegeniswerken werd binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven en leverde relevante archeologische sporen op. Op basis van het vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving kunnen de sporen op de site chronologisch in drie grote perioden opgedeeld worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Markt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073683 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.