Gebeurtenis

Vlakdekkende opgraving Paardenstraatje

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1073707
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073707

Beschrijving

Naar aanleiding van de positieve resultaten van het archeologisch vooronderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze opgraving vond gefaseerd plaats in zones en de diepte van het onderzoek was afhankelijk van de geplande bouwdiepte. Tijdens het onderzoek werden geen 14C-stalen genomen, wel gebeurde staalname voor pollenonderzoek in de vulling van een beerput en in de antropogene laag boven de podzol (plaggen). Het aantal vondsten is beperkt, enkel een houten bal kwam in aanmerking voor conservatie. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: YPERMAN W. & VAN ROY J. 2021: Eindverslag: de archeologische opgraving aan het Paardenstraatje te Mechelen, Archeo-rapport 488, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Paardenstraatje (Mechelen)
Naar aanleiding van de positieve resultaten van het archeologisch vooronderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Er werden nauwelijks pre-19de-eeuwse resten of sporen teruggevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlakdekkende opgraving Paardenstraatje [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073707 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.