Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Industrielaan

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073715
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073715

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal negen boringen volgens een regelmatig verspringend driehoeksgrid, met een tussenafstand van 10 m tussen de raaien en 12 m tussen de individuele boringen uitgevoerd.

Voor het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 10 proefsleuven gegraven, aangevuld door kijkvensters. Van het projectgebied dat in totaal 6240,13 m² groot is werd een oppervlak van 1123,87 m² opengelegd. Dit is 18,01 % van het gehele projectgebied.

Auteurs :  SOLVA
Datum  :

Bronnen

Bron: DE KEMPENEER J., VERBRUGGE A. & CHERRETTÉ B. 2021: Nota uitgesteld traject. Landschappelijk booronderzoek - 2020B218, Proefsleuvenonderzoek 2021A17, SOLVA Archeologierapport 208.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Industrielaan (Brakel)
Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken en de aanleg van een groenbuffer werd een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Industrielaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073715 (Geraadpleegd op )