Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Brugse Baan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073716
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073716

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden zes boringen uitgevoerd. De boorpunten zijn ingeplant volgens een spreidingspatroon over het volledige plangebied.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 14 proefsleuven aangelegd. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de aard van de aangetroffen sporen na te gaan en de schijnbare afwezigheid van sporen te controleren. Daarnaast werden enkele controlesleuven aangelegd om de verstoringsgraad te bevestigen in de verstoorde terreindelen. In totaal bleek een zone van ca. 4801m² goed onderzoekbaar. Hiervan werd ca. 442m² (9,2%) onderzocht door middel van proefsleuven, volgsleuven en kijkvensters.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., WYNS G. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Gistel Brugse Baan. Verslag van Resultaten, A&B archeologie Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brugse baan 22-24 (Gistel)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Brugse Baan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073716 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.