Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Stationsstraat 83

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073730
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073730

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. acht boringen. Op basis van de vraagstelling werden de boorpunten zo ingepland opdat aan de hand van de boringen vlakdekkende uitspraken kunnen gemaakt worden.

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 5 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie. Om de aangetroffen sporen beter te begrijpen werden 2 kijkvensters, een sleufuitbreiding en een extra sleuf aangelegd. In totaal bedraagt dit 997m², waarvan 820m² geplande sleuven en 177m² uitbreiding, kijkvensters en extra sleuven. Zodanig werd 12% van het projectgebied archeologisch onderzocht.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: POLFLIET B., DEBROUCK Y. & VAN ESBROECK T. 2021: Stationsstraat 83 (Gistel, West-Vlaanderen). Nota, Vooronderzoek met ingreep in de bodem, Deel 1: Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven), Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stationsstraat 83 (Gistel)
Naar aanleiding van een meerwoningenproject bestaande uit de bouw van 36 woningen met parkeergelegenheden en aanleg van groenzones, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Stationsstraat 83 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073730 (Geraadpleegd op )