Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sacramentstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073735
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073735

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden zeven boringen uitgezet.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier parallelle noord-zuid georiënteerde sleuven aangelegd. Er werden ook enkele kijkvensters aangelegd om de aard van de aangetroffen sporen na te gaan en de schijnbare afwezigheid van sporen te controleren. De zone van de geplande werken is ca. 5072m² groot. Hiervan werd ca. 588,2m² (11,6%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 64,5m² (1,3%) door middel van kijkvensters. Hiermee werd 12,9% van het areaal archeologisch onderzocht.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Handzame Sacramentstraat. A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sacramentstraat (Kortemark)
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling van 12 loten met bijhorende infrastructuur in de vorm van wegenis en nutsleidingen, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Sacramentstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073735 (Geraadpleegd op )