Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Malle Steenovenstraat

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073752
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073752

Beschrijving

Gespreid over twee zones werden 9 verkennende archeologische boringen uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 12 cm.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: ADRIAENSEN J., JENNES N. & VERRIJCKT J. 2021: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek. Oostmalle, Steenovenstraat, Rapport 602, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenovenstraat 2 (Malle)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek bleek dat in een groot deel van het plangebied verstoringen aanwezig waren die vermoedelijk te relateren zijn aan kleiwinning in de 19de eeuw voor een nabijgelegen steenbakkerij. Toch was in het zuiden van het plangebied nog een steentijdartefactensite bewaard, namelijk een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum waarvan 140 fragmenten zijn ingezameld door middel van boringen. De vondsten bevonden zich deels in de bouwvoor en deels in de onderliggende gebroken podzol. De vindplaats was dus in zekere mate geroerd en verplaatst in verticale richting, maar lijkt in horizontale richting nog relatief intact te zijn geweest, rekening houdend met de hoge densiteit aan vondsten op een oppervlakte van slechts 15 m bij 6 m.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend booronderzoek Malle Steenovenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073752 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.