Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Woestendorp

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073755
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073755

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 13 landschappelijke profielputten aangelegd. Niet in alle profielputten werd ook geboord, aangezien de bodemopbouw en de sedimenten in de landschappelijke profielputten duidelijk leesbaar waren.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 5 proefsleuven aangelegd. Er werd één kijkvenster aangelegd. Op deze manier werd het volledige beschikbare terrein binnen het onderzoeksgebied onderzocht.

Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2021: Nota van het uitgesteld vooronderzoek op de site Woestendorp te Woesten (Vleteren), Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 163, Gentbrugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Woestendorp (Vleteren)
Naar aanleiding van van de sloop van een aantal bestaande gebouwen en de bouw van KMO-infrastructuur werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Woestendorp [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073755 (Geraadpleegd op )